وحید قنبریان نائینی

درباره من

وحید قنبریان نائینی

مستر و ترینر ان ال پی

مربی ان ال پی

مربی اینیاگرام

مربی متد سیلوا

آدرس محل حضوری آموزش :

اصفهان – خیابان کارگر – اداره کل فنی و حرفه ای – آموزشگاه بهسازان

وب سایت:
ایمیل:

info@nlpinlife.com

تلگرام:
Phone:

۰۹۳۷۳۸۲۸۱۷۲