وحید قنبریان نائینی

وحید قنبریان نائینی
[cdb_teacher_detail][cdb_box_content]درباره من وحید قنبریان نائینی مستر و ترینر ان ال پی مربی ان ال پی مربی اینیاگرام مربی متد سیلوا [cdb_icon_box icon_style="icon-font" icon="fa fa-map-marker" icon_position="left" icon_type="circle" icon_size="icon-box-medium" title="آدرس محل حضوری آموزش :" title_tag="h6" title_text_transform="" title_text_font_weight="" custom_icon_size="30" icon_color="#1e83f0" icon_border_color="#e6e6e6" icon_border_width="1"]اصفهان - خیابان کارگر - اداره کل فنی و حرفه ای - آموزشگاه بهسازان[/cdb_icon_box] [cdb_icon_box icon_style="icon-font" icon="fa [...]