محصول غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان حرفه ای

390,000 تومان

با محصول فن بیا و سخنوری آکادمی توانگری، میتوانید در ارتباطات تان بدرخشید و ارزش خود را به درستی نمایش دهید