محصول غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان حرفه ای

1,990,000 تومان 890,000 تومان

با محصول فن بیا و سخنوری آکادمی توانگری، میتوانید در ارتباطات تان بدرخشید و ارزش خود را به درستی نمایش دهید