دوره پنج هفته‌ای افزایش عزت‌نفس و اعتماد‌به‌نفس

500,000 تومان

به این موقعیت فکر کنید که برای خودتان شغل دارید و در کنارش درآمد خوبی هم دارید همچنین  ارتباط خوبی با خانواده خود دارید و مدام در حال پیشرفت و موفقیت هستید.