مدیریت استراتژیک مغز

230,000 تومان 99,000 تومان

قبل از استفاده از وسیله ای ما به دفترچه راهنمای آن مراجعه می‌کنیم تا روش راه اندازه و استفاده از ‌آن را یاد بگیریم

اما آيا برای استفاده از مغز‌مان هم از دفترچه راهنمایی استفاده کرده‌ایم؟ یا آموزشی دیده ایم.

در کارگاه آموزشی سه ساعته مدیریت استراتژیک مغز به این می‌پردازیم که عملکرد ما در مقابل رفتار های مختلف چگونه است!