حاصلخیزی ذهن

620,000 تومان

افراد از این میپرسند که با افکار خود چه کنیم. و ذهنمان مشغول است.تمرکز نداریم و در ارتباط‌ مان سریعا دچار مشکل می‌شویم. و درمان با حاصلخیزی ذهن است.

این دوره شامل مطالب کاربردی علوم ان ال پی، متد سیلوا و شخصیت شناسی اینیاگرام می‌باشد.