فکر توانگرانه

299,000 تومان

در محصول فکر توانگرانه شما از روش یادگیری افراد موفق با توجه به عملکرد مغز تا نوع نگرش آن‌ها را خواهید آموخت.فکر توانگرانه باعث موفقیت شما می‌شود.