بایگانی دسته‌ی: #پادکست

خود‌شناسی

خود شناسی

خود‌شناسی یکی از موارد بسیار مهم برای کسب تجربه آرامش و موفقیت خود شناسی است . با خود‌شناسی می‌توانیم نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی بشناسیم. حتی می‌توانیم با استعداد ها و اخلاقیات خود آشنا شویم.   پادکست چقدر خودت را میشناسی: در این فایل صوتی به موضوع خود شناسی با توجه بهمطالعه بیشتر …

کنترل ذهن، کنترل استرس و اضطراب

کنترل ذهن و اضطراب.

پادکست 3: کنترل ذهن، کنترل استرس و اضطراب   در این پادکست با توجه به علوم ان ال پی ( برنامه ریزی عصبی کلامی ) و متد سیلوا راهکار‌هایی ارائه شده است. برای کنترل ذهن و کنترل استرس و کنترل اضطراب سه تکنیک را ارائه کرده ایم.   برای داشتن ذهنی حاصلخیز دوره ذهن حاصلخیزمطالعه بیشتر …

پادکست 2 : کمی در مورد عزت نفس

عزت نفس و اعتماد به نفس

نکته های عزت نفس: آنقدر که از رقابت کردن و نمره ی خوب گرفتن برای ما گفتند که بهتر میبود از عزت نفس برای ما میگفتند. بسیاری از ما روی مسائل مختلفی سرمایه گذاری کرده ایم از جمله آموزش زبان و آموزش موسیقی اما در مورد آموزش عزت نفس سمایه گذاری نداشته ایم. ما میتوانیممطالعه بیشتر …