بایگانی دسته‌ی: شخصیت شناسی

ترفند‌های متقاعد سازی انواع تیپ‌های شخصیتی

چگونه با هر شخصیتی صحبت و نتیجه بگیریم

بسیاری از اوقات آن‌گونه که خودمان با خودمان رفتار می‌کنیم با دیگران هم رفتار می‌کنیم.  این گونه رفتار فقط با افرادی که هم‌تیپ شخصیتی ما هستند را متقاعد می‌کند. ما در ارتباط با افرادی بسیار خوب هستیم به این دلیل که ترفندهای متقاعد سازی که برای تیپ‌شخصیتی خودمان جواب می‌دهد برای هم‌تیپی‌های شخصیتی ما هممطالعه بیشتر …

خودشناسی با آنچه در ذهن ما می‌گذرد

خودشناسی با آنچه در ذهن ما می‌گذرد

در مورد خودشناسی سؤالات زیادی مطرح است. علم ان‌ال‌پی (برنامه‌ریزی عصبی، کلامی) به ما کمک می‌کند تا به کمک متاپروگرام‌ها یا برنامه‌های برتر افراد به خود‌شناسی و خودسازی برسیم. اولین متاپروگارم که برای خودشناسی مطرح می‌شود شخصیت است. با شخصیت شناسی نه‌گانه می‌توانیم نقاط قوت و ضعف و همچنین دغدغه ذهنی خود را پیدا کنیممطالعه بیشتر …