بایگانی دسته‌ی: دسته‌بندی نشده

کانال ترجیحی افراد (VAKOG) در ارتباط مؤثر

سیستم واکو در افراد

کانال ترجیحی یا سیستم VAKOG چیست؟ انسان در زمانی که به دنیا می‌آید به همه حواس پنجگانه خود اهمیت می‌دهد. کودک انسان از همه حسگرهای بدن خود به یک میزان بهره می‌گیرد. او برای درک دنیای اطراف خود صداها را می‌شنود، تصاویر را می‌بیندT اشیاء را لمس می‌کند.   گاهی اوقات برای اینکه از اشیاءمطالعه بیشتر …