در دوره اینیاگرام آکادمی توانگری می آموزیم چگونه در زندگی به تعادل برسیم و در نهایت تعالی را تجربه کنیم .فقط کافیست اینیاگرامی شویم.

سر فصل های دوره جامع اینیاگرام به شرح زیر میباشد :

اصول و فلسفه اینیاگرام

آشنایی با نه تیپ شخصیت

آشنایی جامع با تیپ های فرعی یا جانبی

شناخت بال ها و فلش های اینیاگرام

اینیاگرام ارتباطی

ارتباط مؤثر با هر تیپ

اختلال های تیپ ها

لایه های سه گانه

تکنیک های سالم سازی و رشد هر شخصیت

فرا اینیاگرام شامل موسیقی ورزش لباس غذا مدیتیشن هر تیپ

اینیاگرام گرجیف بر پایه معنویت

مرحله تعالی و آرامش مطلق

 

این دوره به صورت هفتگی برگزار می گردد